Noen utdrag fra:  

Alfa Centauri forbindelsen

av Karen Sofie Thorstensen 

link til hennes bøker:

Først fra kapittelet med navn:

Kaptein Korimo kommenterer såkalte "sanne ufo-filmer"

....."Kjære mennesker - Jordens vitenskap har kommet langt, men menneskenes evne til medfølelse og forståelse av sine gjerninger har ikke fulgt med i utviklingen. Nasjonene på jorden tenker på kontroll og makt, mens de skulle hjelpe hverandre, akte og respektere hverandre i kjærlighet.

Det gleder oss å se at jorden nå er i ferd med å bedres. I slutten av sekstiårene tok menneskene et valg, de valgte lysets vei. Vi ser at massenes tanker ikke lenger er så hyllet inn i mørke. Det er lang vei igjen, men vi ser at nye tenkemåter sprer seg som ild. Fra våre romskip ser vi disse tankene som søyler av lys. Det går den rette veien, derfor disse påminnelser fra oss. Vi minner dere på at dere må åpne deres hjerter og se at kjærligheten og respekten for hverandre er den eneste løsningen - Den eneste veien.

Kjære mennesker, dere bryter de universelle lover. Det kan ikke lenger tillates. Først når dere følger lovene vil det bli mulig for oss å ha kontakt med jorden. D o g - vi er her, og vi følger med i utviklingen. Vi ønsker å si at vi vet at de aller fleste mennesker på Jorden desperat ønsker fred, det er positivt, det gir Håp. All fred begynner i hvert enkelt hjerte. Vi føler mye når vi sender våre budskaper til dere, og har kommet litt vekk fra vårt tema idag.

Det hender at mennesker besøker vare skip, og det har en viktig misjon. Det er en del av "den store planen", som er satt i verk for å hjelpe dere gjennom de vanskelige tidene som kommer. Når mennesker blir tatt opp til skipene, er det en del av beredskapsplanen. Disse mennesker vil tre støttende til når tiden er inne. De har selv gitt sin tillatelse. Valget har de ikke tatt i sin dagsbevissthet, men i sitt underbevisste - endog før de ble født på Jorden ga de sin tillatelse til vår inngripen.

Vi har aldri, vi gjentar a l d r i skadet noe menneske på jorden, det strider mot hele vårt vesen, mot hva vi er og hva vi står for. Vi er bundet av lovene, og vi følger dem, for lovene og våre sjeler er ikke adskilt. Lovene sier at vi ikke skal skade, drepe eller såre, og dette budet blir trofast overholdt av oss. Det er utenkelig for oss å bryte lovene som er gitt oss av den høyeste kraft. Lovene blir overholdt til alle tider og i alle sammenheng, Ikke engang for å forsvare våre egne liv ville vi kunne ta liv.

Vi forteller dere dette for at dere skal forstå vår tankegang. Våre motiver er alltid bygget på kjærlighetens prinsipper. Jeg vet at vi har våre brødre og søstre fra alle de andre planetene med oss i denne appellen til dere:

Frykt oss ikke - tro ikke på filmer hvor vi fremstår som onde og følelsesløse vesener. Det opprører oss når vi ser på filmene, for vår natur er uselvisk. Vi ønsker å vise dere at vi er kjærlighet i ordet ytterste forstand. Vi elsker alt liv, og vi dømmer heller ingen. Vi er her for å støtte dere i deres utvikling og lede dere trygt inn i den fjerde Dimensjonen.

det er særlig i amerikanske filmer at disse zeta-romfolk fremstilles som meget ekle og skremmende - og det ligger en bestemt hensikt bak - for motkreftene gjelder det å holde lyset vekke gjennom å skape frykt. Bildet her og de øvrige er dog ikke fra boken.

De fleste mennesker som besøker våre skip har glemt sine egne valg. De kan bli redde og ikke forstå hva som skjer med dem, men majoriteten av dem som kommer hit sover ved besøk, og de aller fleste kommer hit i sine eteriske kropper. (de blir løftet ut av sin fysiske kropp). For oss er det problematisk å kommunisere med menneskene, for telepati er vår eneste form for kommunikasjon. Noen få av våre gjester når vi med tankene, andre Ikke, men alltid beroliger vi, og demper angst. Små fysiske inngrep i menneskekroppen gjøres forsiktig, husk det er nødvendig, og vi har fått tillatelse.

Noen av de utvalgte, som dere kaller dem, har selv valgt å være bevisste i møte med oss, og vi respekterer ønskene. Intet menneske har forlatt vårt skip skadet eller såret - det er sannheten. I de aller fleste tilfellene blir minnene om besøket slettet. Dette blir gjort for å beskytte dem mot unødige traumer i deres liv. Det har heller ikke vært nødvendig at de har husket, de vil bli "vekket" når tiden er rett. Noen våkner selv opp og trer inn i tjeneste for menneskene, og de har store oppgaver. Til dem som husker at de har vært på våre skip vil vi si: det var deres eget ønske, ikke vårt krav.

 

For noen ganske få mennesker kan opplevelsen trenge til overflaten av deres bevissthet og det kan forvolde problemer i livene deres. Vi er lei for at det har skjedd, men vi kan ikke gardere oss mot det, underbevisstheten kan ikke kontrolleres helt. Noen av de besøkende er blitt hypnotisert, og deler av deres opplevelser har kommet frem - ofte i et skjær av angst. Disse menneskene vil vi selv snakke med senere i deres liv. Noen har vi allerede snakket med, og bedt dem tilgi vår inngripen. Vi vil bli tilgitt, for de vil selv huske at det var deres eget valg. Vi presiserer at vi aldri er likegyldige ovenfor enkeltmenneskers følelser. Hensikten helliger ikke midlet - ei heller for oss.

Intet møte med oss er tilfeldig. For dem som ser våre skip har det en dypere mening. Det tar mange år å forberede et menneske til et direktemøte med oss. Vi er av en meget høy vibrasjonsfrekvens, og våre fysiske legemer vibrerer med høy hastighet. Vibrasjon er energi - som igjen er lys. Det sterke lyset dere reagerer på ved møte med oss, er våre høye energier. Vi kan høyne vårt vibrasjonsnivå ytterligere og dematerialisere oss, eller senke vibrasjonene etter ønske. Kroppen vår vil for et menneskelig øye være delvis gjennomsiktig. Når vi møter mennesker, senker vi med tankekraften våre vibrasjoner, og blir oppfattet som mer eller mindre samme "stoff" som dere selv. Først når menneskenes vibrasjonsnivå nærmer seg vårt eget - på det aller laveste - vil et møte være mulig, og da med stor forsiktighet.

 

Så langt fra dette kapittel, som inneholder mer, og tilslutt tar vi med noe fra kapittelet om "Universets energiveier"

Universets energiveier

....."I universet finnes det energiveier, hvor romskipene ferdes. På en måte fungerer disse veiene slik de gjør på jorden. De følger faste baner, og det finnes "trafikkregler" som de reisende må følge. Energiene varierer på de forskjellige "veiene". Alle skipene har tilgjengelig opplysninger som forteller om energiforholdene, og forholdsreglene som må tas på de forskjellige stedene. Det finnes et nært samarbeide mellom de forskjellige systemene i universet, og retnings-linjer er lagt opp for at alt skal fungere til alles beste.

Romskipene bygges ikke alltid på (over) hjemplaneten. Det skjer ofte at vi benytter en annen planet med andre energiforhold enn vår egen - til byggingen av fysiske skip. De store moder- og forskningsskip bygges i rommet over planetene. Det blir faktisk bygget skip som er så store som byer - ja nesten som små kloder. Materialet blir testet, så det kan tåle påkjenningene i de forskjellige deler av Universet. De må tåle forskjellige energi/frekvensforhold. Intet fartøy er bundet til små områder.

Som dere vet er universet uendelig. Kjente deler av universet er delt opp i soner, og de deles opp etter energiene på de gitte stedene, og grensene settes etter energiforholdene. I våre datamaskiner finnes opplysninger om alle forhold vi kan møte på våre intergalaktiske reiser. Reisene foregår alltid på energiveiene, og vi har egne "symboler" på dem. Reisen vi skal foreta blir lagt inn i skipets datamaskin, og alt foregår automatisk. Vi trenger ikke bekymre oss, datamaskinene sier ifra hvis noe uforutsett skulle skje. Jeg må presisere at våre datamaskiner er langt, langt mer avanserte enn datamaskinene på jorden.

Energiveiene kan forurenses fra planetene, og dette skjer i områdene rundt jorden. Forurensningen fra jorden sprer seg til hele solsystemet, og påvirker de andre planetene negativt. Tro ikke at det er umulig å forurense rommet, for det skjer. Jordens kjernefysiske prøve-sprengninger har forurenset mye i solsystemet, og hadde det ikke vært for Ashtar-kommandoens inngripen, ville disse "veiene" ikke ha vært mulig å ferdes på for oss. Våre romskip kan ved nøytraliserende stråler fjerne radioaktiviteten som kommer fra jorden. Vi renser også opp inne i jordens atmosfære. Atomprøvesprengningene i havene og i fjellene stanser ikke strålingen som går ut i rommet, ut i havene, i ferskvannet og inn i hele næringskjeden. Hvor tror deres vitenskapsmenn den radioaktive strålingen blir av??

De fleste av skipene som reiser ned til jordoverflaten, er hva dere kaller "eteriske skip", og som vi kaller "høyvibrasjonsskip". De "bygges" med tankekraftens energi av reisende som ikke befinner seg i fysiske kropper. De av oss som lever i fysiske kropper bidrar også i dette arbeidet, og vi kan forlate våre kropper og reise fritt med de eteriske skipene. I de høyere dimensjonene eksisterer de fysiske og ikke-fysiske individene sammen, det er intet skille som hos dere.

De eteriske skipene ferdes fritt på jorden. De kan ikke sees av menneskene, og de kan heller ikke oppdages på radar. De gir beskyttelse for besetningen på samme måte som de fysiske skipene gjør. De ikke- fysiske skipene kan oppløses ved en enda høyere heving av vibrasjonsnivået, og de blir da en del av "all energi". En utmerket måte å reise på når man ikke tar kroppen med. Ingen av oss fra den sjette dimensjonen er bundet av kroppen slik dere "tror" dere er, vi kan fritt reise ut av kroppen når det er i praktisk.

Mange ville si at "beboere" av den sjette dimensjonen er ikke-fysiske, og slik ville dere til dels oppfatte oss også, men fra den sjette dimensjonens ståsted har vi fysiske kropper, men meget lette. Du kan oppleve fysiske liv i mange dimensjoner, på mange plan.

De eteriske skipene blir også "bygget" for å beskytte de reisende mot de tunge tredje dimensjons eneriene. Vi kan også reise uten skip, men ikke over lange avstander eller lange tidsperioder. Mange som ser romskip på nært hold, kan fortelle at skipet var meget sterkt lysende. Det er vårt høye frekvensnivå som forårsaker det. Lyset blir også sterkt fordi det oppstår friksjon mellom skipet og molekylene i luften, som har et lavt svingningsnivå.

Vi vil også nevne de såkalte "lysskipene", som også blir sett av menneskene på jorden. Disse er uavhengig av form, og beveger seg fritt med utrolige hastigheter. Disse skipene er "skapt" av individer på planeter som har kommet så langt i sin utvikling at de er steget ut av materien. De er ikke lenger fysiske. De bruker energiene som er allestedsnærværende i rommet. De bruker denne energi til fritt å skape hva de trenger, både ved reiser ut i rommet, og til å skape alt de trenger på sine egne planeter. De er ikke lenger avhengige av å spise fast føde, de trekker inn universets energi, og lever av den. Disse individer befinner seg i dimensjoner over vår egen, og kan ta den form de selv ønsker.

Disse høyt utviklede rasene befinner seg også i jordens nærhet i disse tider. De er her, som oss, for å hjelpe til med energihevingen / bevissthetshevingen. Fra sine lysskip sender de jorden nødvendige energi. Så kjære leser, hvis du ser et av disse lysskip, vit at du ser levende vesener fra de aller høyeste dimensjoner.

Vi vender tilbake til "veiene" i universet. De løper i parallelle dimensjoner. Se for deg en vei, parallelt med denne går en annen vei, (litt bedre belyst) - den andre veien er som en skygge av den første, bare i en annen og høyere dimensjon. Dimensjonene er ikke "opp", som så mange av dere tror, men parallelle. Ved reiser i universet kan vi velge i hvilken dimensjon vi ønsker å reise i. Vi kan reise i alle dimensjoner under vår egen, men ingen som ligger på et høyere nivå. Vibrasjonsnivået på de høyere "veiene" ville skade oss. Forenklet kan vi si at hele universet eksisterer i parallelle dimensjoner, og i disse dimensjonene finnes det utallige plan, og atter dimensjoner, i en uendelighet. På alle plan og i alle dimensjoner yrer det av liv i alle former. Romskipene reiser altså ikke i tid (med lysets hastighet), men i dimensjoner. De eteriske skipene, og lysskipene reiser med tankekraften, som er umiddelbar.

 

Jordens overgang til den fjerde dimensjonen vil bli dramatisk, hvor dramatisk , vil avhenge av menneskenes bevissthetsnivå. Vi er her for å hjelpe, men dere må også hjelpe dere selv. Husk kjære leser, a l t vi gjør blir gjort i kjærlighet til dere. Dere skal ikke frykte noe, men arbeide med å heve deres bevissthet.

Vi har i de siste tiår arbeidet med å opprette kontakter med seriøse mennesker, og med våre "starpeople". Vi er hundretusener av individer som reiser til jorden fra mange planeter i disse tider, og alle har vi den samme oppgaven. Ikke alle mennesker trenger den samme behandlingen, og alle blir behandlet individuelt. Energiene som sendes til Jorden, påvirker menneskene, og åpner opp for bedre kontakt med flere kanaler.

Boken som disse kapittel-utdrag er hentet fra, kan bestilles direkte fra forfatteren på tlf. 22 71 70 43. (pris ca.Nkr.180 - 221 sider i A5). Alternativt pr. brev til:

Karen Sofie Thorstensen, Maridalsvn.46, N-0458 Oslo.

E- mail her for bestilling og forespørsler av hennes bøker